Wypożyczanie jachtów nad Zalewem

UWAGA !!! w dniach 18-31 lipca 2023 kontakt utrudniony. Żeglujemy po morzu. wynajęcie jachtów nad Zalewem 730 016 707

Wypożyczenie jachtu to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu w zasadzie w samym Lublinie.
Dysponujemy jachtami kabinowymi ( max.4 osoby załogi +sternik) oraz omegami (max.3 osoby załogi +sternik) . Istnieje kilka możliwości wynajęcia jachtu:
1. Race – ze sternikiem, jacht prowadzi doświadczony sternik, nie trzeba mieć doświadczenia.
2. Lazy – jacht jest już przygotowanego do żeglugi (przychodzicie jacht stoi przy kei otaklowany wystarczy wsiąść i popłynąć).
3. Profeska – jacht sami przygotowujecie do żeglugi i sprzątacie po pływaniu. Posiadacie patent min. żeglarza jachtowego, wiecie co to manewrownie jachtem, etykieta na wodzie i lądzie 🙂

Cennik wypożyczenia jachtu

Rodzaj czarteruJachty kabinowe Omega
Race60 zł/h + 50 zł/h sternik60 zł/h + 50 zł/h sternik
Lazy60 zł/h +50 zł opłata jednorazowa60 zł/h +50 zł opłata jednorazowa
Profeska60 zł/h60 zł/h

Na jachtach obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, nie wypożyczamy również łódek osobom po piwku, bez uprawnień* i nieletnim*
* nie dotyczy opcji ze sternikiem. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Regulamin korzystania z jachtów

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem korzystania z jachtów i przestrzegania jego zasad.
 2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik.
 3. Wydanie sprzętu następuje na podstawie patentu żeglarskiego /lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/.
 4. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 5. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry.
 6. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 7. Koszty wyrządzonych szkód są wyrażone w wartościach netto.
 8. Usterki w wypożyczanym sprzęcie zgłaszać należy przed wypłynięciem, po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.
 9. Klub/Wypożyczający może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
 10. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z prognozą pogody i dostosować trym żagli do panujących warunków.
 11. Wypożyczający ma mieć BEZWZGLĘDNIE włączony telefon a numer ma przekazać wypożyczającemu. Wypożyczający ma obowiązek odbierać telefon od Wypożyczającego.
 12. Akcje ratunkowe odbywają się na koszt Wypożyczającego.
 13. Wypożyczający poniesie karę finansową w kwocie 200 zł za ściągnięcie z mielizny.
 14. Na sprzęcie pływającym może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
 15. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie Klubu jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE – osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.
 16. Jacht musi powrócić na pomost/muring nie później niż na godzinę przed zachodem słońca.
 17. Zachowanie się na wodzie:
  • nie wolno spożywać alkoholu
  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • zabrania się kąpieli ze sprzętu wodnego
  • należy się stosować do poleceń obsługi i innych instytucji do tego upoważnionych
  • obowiązkowo używamy kamizelek ratunkowych.
 18. Zwracany jacht nie może być zaśmiecony i uszkodzony.