Drukuj
REGATY O PUCHAR YACHT KLUBU POLSKI LUBLIN
16-17 maja 2009
 

1.Miejsce regat

Zalew Zemborzycki

2. Wymagania od uczestników:

-znajomość przepisów PZŻ, Międzynarodowych Przepisów Regatowych oraz Instrukcji Żeglugi
-uczestnicy regat powinni umieć pływać
-prowadzący jednostki muszą posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego
-liczba członków załogi – 3 osoby

3. Sposób prowadzenia regat:

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę i 4 w niedzielę. Przy rozegraniu min. 5 wyścigów, najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w Instrukcji Żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów. Ostateczna ilość wyścigów jest uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w trakcie zawodów.


4. Program regat:

DZIEŃ I 16 maja 2009 r.

09.00 - 10.00 Zapisy do regat

10.30 Otwarcie regat, odprawa sterników

11.00 Start do regat (3 biegi)

12.30 Przerwa na posiłek regeneracyjny

13.00 regaty cd. (2 biegi)

14.00 Zakończenie regat dzień I

19.00 Impreza integracyjna dla uczestników regat

DZIEŃ II 17 maja 2009 r.

10.30 Start do regat (4 biegi)

14.30 Uroczyste zakończenie regat, wręczenie nagród

 


Więcej informacji udzieli:
Wojciech Sadowski tel. 0 663 933 266


Zarząd YKP Lublin